სახარჯი მასალა ჩემოდნებისთვის

შეკვეთა და კონსულტაცია

ღონისძიება შედგა
{stars0}

ჩემოდნებისთვის აუცილებელი სახარჯი მასალები:

• უნივერსალური (SV-1, SV-2, Criminalist NP);

• მოცულობითი და ავტოტრანსპორტის საბურავების კვალების ამოსაღებად (VT-2);

• ბიოლოგიური კვლების აღმოჩენისა და ამოღებისთვის (HB-2);

• ოდოროლოგიური (OV-1);

• მტვერის კვლების აღმოჩენისა და ამოღებისთვის (PS-1);

• ბალისტიკური (BV-10);

• ჩემოდნები აფეთქების შემდგომი ადგილებისთვის (VV-1);

• უჩინარი მარკირებისთვის (HABAR-3);

• მაგნიტური ამწეების ნაკრები.

მოთხოვნის სპეციფიკაცია