Автоматизована система портретної ідентифікації (АСПІ)

До обраного

У розробленій АСПІ використовується багатоланкове програмне забезпечення (ПЗ) (клієнтське ПЗ, серверне ПЗ, різні види сучасних промислових систем управління базами даних (СУБД), забезпечена можливість організації пакетної передачі і обробки даних на вимогу, а саме передачі між рівнями системи обмеженого обсягу даних, що, в кінцевому підсумку, дозволяє передавати будь-які обсяги інформації всередині системи

Під багаторівневої автоматизованою системою портретної ідентифікації мається на увазі система, що складається з підсистем територіального, регіонального та центрального рівня.

У розробленій АСПІ інформаційні потоки оброблятися централізовано, а їх наповнення і використання здійснюється в різних територіальних підрозділах.

Для направлення запиту від віддаленого підрозділу в центральну автоматизовану систему портретної ідентифікації заповнюється відповідна форма, яка входить до складу використовуваної АСПІ. Підготовлений таким чином запит являє собою бінарний файл складної структури (XML, бінарний масив), який пересилається в центральну АСПІ різними способами - через відомчі e-mail, ftp, http, носії цифрових даних будь-якого виду та інші. Даний файл, потрапляючи в завантажувальний модуль центральної АІПС, автоматично ставиться в чергу обробки запитів.

Після обробки інформації центральна АСПІ формує відповідь, який перетворюється в бінарний файл складної структури, який, в свою чергу, пересилається з центральної АСПІ в віддалений підрозділ.

Даний варіант передбачає наявність віддаленої клієнтської частини АСПІ без прямого з'єднання з центральною АСПІ. Процес пересилання бінарних файлів запитів та відповідей виконується автоматично або вручну. В останньому випадку весь процес передачі запитів і відповідей покладається на адміністраторів системи з необхідним набором прав доступу і додаткових функцій.

Розроблена система містить набір спеціалізованих засобів обміну даними для створення розподіленого обміну інформацією, запитами і результатами їх обробки.

Реалізація такого обміну здійснюється за допомогою ряду засобів системи, які використовуються адміністраторами в довільній комбінації, що задовольняє поставленим завданням. Даний підхід дозволяє забезпечити максимальну гнучкість і масштабованість механізмів обміну.

Функціонування Автоматизованої системи портретної ідентифікації забезпечується в двох варіантах:

1. Структура систем територіального рівня (районні системи), регіонального рівня (обласні системи), республіканського рівня (центральна система).

Включає в себе:

• Модуль експерта (виділений комп'ютер з комплексом програмного забезпечення) дозволяє створювати запити для подальшої обробки та надання рекомендаційних списків.

• Cпец-обчислювач графічних запитів являє собою виділений комп'ютер з комплексом спеціалізованих додатків, який здійснює обробку графічних запитів в реальному режимі часу. Після закінчення обробки запиту здійснює передачу рекомендаційних списків модулю експерта.

• Сервер бази даних (виділений комп'ютер з комплексом програмного забезпечення) дозволяє зберігати текстові та графічні дані.

• Може включати в себе кілька модулів експертів, об'єднаних з сервером бази даних і спец-обчислювачем графічних запитів за допомогою місцевої локальної мережі територіального, регіонального та центрального рівнів. Всі системи працюють відокремлено без прямого зв'язку один з одним.

2. Структура системи центрального республіканського рівня

Система включає в себе:

• Робоче місце адміністратора центральної системи (кількість визначається потребою в робочих місцях);

• Робоче місце експерта центральної системи (кількість визначається потребою в робочих місцях);

• Робоче місце оператора центральної системи (кількість визначається потребою в робочих місцях);

• Віддалений модуль зв'язку для регіональних і територіальних систем рівня (кількість визначається потребою в робочих місцях);

• Диспетчер запитів для віддалених систем АСПІ (визначається кількістю робочих місць - по 20 робочих місць на один диспетчер для забезпечення оптимальної продуктивності при максимальному навантаженні);

• Спец-обчислювач графічних запитів центрального рівня;

• Паралельні обчислювачі графічних запитів (кількість визначається забезпеченням необхідної продуктивності);

• Сервер бази даних - забезпечує централізоване зберігання текстових і графічних даних;

• Сервер резервного копіювання - забезпечує створення і зберігання резервних копій центральної бази даних.