ФОТОРОБОТ

До обраного

Система ФОТОРОБОТ – програмний комплекс для автоматизації процесу створення суб'єктивних портретів шляхом компонування на екрані дисплея графічних образів з бази готових елементів обличчя.

Можливості програми

• наявність класифікованих баз даних елементів зовнішності особи;

• бази типових осіб представників європеоїдної, монголоїдної та негроїдної рас, а також представників Кавказького і Середньоазіатського регіонів;

• база елементів обличчя, створювана користувачем;

• створення списків елементів обличчя використовуваних користувачем;

• можливість отримання елементів обличчя з зовнішніх файлів (фотографій);

• збереження фрагментів зображення в базі елементів з їх класифікацією;

• автоматична (циклічна) заміна елементів зовнішності;

• складання суб'єктивного портрета на основі бази елементів зовнішності;

• складання суб'єктивного портрета на основі типового обличчя (узагальнене зображення);

• приведення фото зображень до єдиного масштабу;

• зміна елементів по ширині, висоті, куту повороту та ін .;

• довільне деформування елемента (деформування на сітці);

• зміна яскравості, контрастності, гамма-корекція;

• наявність вбудованого графічного редактора (перо, пензель, виділення фрагментів і ін.);

• імпорт-експорт як окремих елементів, так і цілого зображення;

• динамічне налаштування панелі інструментів;

• вбудована довідкова система;

• багатомовна підтримка меню (українська, російська, англійська, можливість використання національних мов);

• збереження створеного суб'єктивного портрета в файл (jpg, bmp);

• збереження створеного суб'єктивного портрета в спеціальний файл (з урахуванням шарів і домальовувань) для подальшого складання і доопрацювання портрета;

• методичні рекомендації;

• опис команд і системи меню.